Elevernes privat arrangerede ture i vinterferien

Skolerne i området har følgende fælles holdning til elevernes privat arrangerede ture i vinterferien

Elevarrangerede ture

Det er nok velkendt at de fleste gymnasier arrangerer studieture til udlandet for deres elever i forbindelse med undervisningen. Der er tale om studieture med fagligt indhold, de afholdes i skoletiden, og rejserne er planlagt af de deltagende lærere. Endeligt gennemføres disse studieture efter et regelsæt, som er godkendt lokalt i ledelse og bestyrelse på de enkelte skoler.

Imidlertid er der også gymnasieelever som i privat regi arrangerer ture i samarbejde med kommercielle rejsebureauer i vinterferien i uge 7, hvor rejserne typisk går til diverse skisportssteder, og som noget relativt nyt, også til Prag.

Det er vigtigt for os at understrege, at disse rejser ikke er en del af gymnasiernes aktiviteter, og at eleverne altså rejser privat og på eget ansvar.

Rektorerne på Aurehøj, Borupgaard, Gentofte hf, Gladsaxe, Gl. Hellerup, Herlev, KNord, Nærum, Ordrup, Virum, VUC Lyngby og Øregaard gymnasium

Credits