BOAGs elever tager socialt ansvar

Boagbegins i Afrika

BoagBegins er med til at opfylde FNs mål om bl.a. fattigdomsbekæmpelse og bæredygtighed.

KENYAPROJEKTET

For MAD - SKOLE – og en bedre FREMTID

På Borupgård har vi BoagBegins Kenyaprojektet, et elevprojekt hvor vi samler penge ind til et landbrugsprojekt i Kenya, som gør det muligt for meget fattige bønder at få såsæd og gødning og landbrugsuddannelse så de kan dyrke majs og bananer og blive mætte.

For 300 kr kan en familie leve et halvt år af den såsæd og gødning BoagBegins Kenyaprojektet sponsorerer. 

Før landbrugsprojektet med Momentum Trust startede slog høsten ofte fejl og bønderne og deres familier sultede langt størsteparten af året, fordi der kun var mad til 2 måneder om året!

NU er der mad til hele året og bønderne kan osse sælge noget af deres majs så de tjener penge og kan sende deres børn i skole. På den måde er projektet BÅDE med til at gøre bønderne og deres familier mætte og med til at sende børnene i skole så de på sigt kan få en uddannelse.

Farmerne har fået ansat en lærer for de penge som de tjener på at sælge deres overskydende majs, så nu er vi også med i et lille skoleprojekt.

BoagBegins Kenyaprojektet med til at opfylde FNs mål om fattigdomsbekæmpelse og bæredygtighed. Kenyaprojektet opfylder faktisk 13 af FNs 17 Bæredygtighedsmål for vores Klode. BoagBegins Kenyaprojekt gør dermed en forskel!

Credits